سپانو

عضویت سپانودیتا در سامانه «ایران نوآفرین» تایید شد


عضویت سپانودیتا در سامانه «ایران نوآفرین» ثبت و تایید شد.ایران نوآفرین سامانه‌ای در حوزه نوآفرینی کشور است تا امکان شناسایی و رصد کسب و کارهای نوآور را فراهم آورد

عضویت شرکت سپانو داده پارس پس از طی کردن مراحل ارزیابی و فنی در مهرماه ۱۳۹۹ در سامانه ایران نوآفرین به صورت رسمی ثبت و تایید شد. این سامانه به شرکت‌های نوآور تایید شده تسهیلاتی مانند تسهیلات مالی، شرکت در رویدادها، تسهیلات رفع موانع کسب و کار، استفاده از داده‌های دولتی و … را ارائه می‌دهد.

سامانه ایران نوآفرین توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری معاونت علمی و فرهنگی ریاست جمهوری، سازمان صنفی رایانه‌ای کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی کشور ایجاد شده است. ایران نوآفرین سامانه‌ای در حوزه نوآفرینی کشور است تا امکان رصد کسب و کارهای جدید، رشد و شکوفایی در این حوزه را از طریق تسهیل دسترسی به اطلاعات و امکانات موردنیاز ذینفعان اصلی این حوزه و یکپارچه‌سازی آن‌ها، فراهم آورد.