سپانو

دستورالعمل ساده بهبود دسترسی صفحات وب (WCAG) - بخش سوم


 

11- قانون 1 ثانیه

  • هیچ محتوایی نباید بیش از 3 بار در یک ثانیه فلش بزند(flash or blink)
Level A | 2.3.1

 

 

 

12- لینک به محتوای اصلی

  •    لینکی در ابتدای سایت قرار دهید که با کلیک بر روی آن به محتوای اصلی سایت منتقل شوید. این کار برای Screen Reader ها و عبور از نوار منو و هدر سایت مهم است.
  •    مهم است که تمرکز صفحه در زمان ورود بر روی این لینک باشد. کاربر باید بتواندفقط با یک کلیک به محتوای اصلی منتقل شود.
Level A | 2.4.1

 

 

13- IFrame

  • در صورتی که از Iframe در مختوای سایت استفاده می‌کنید از title attribute برای مشخص نمودن موضوع آن Iframe استفاده نمایید.
Level A | 2.4.1

 

 

14- دسترسی به محتوا فقط با کلید

  • کاربر باید بتواند بدون استفاده از موس و فقط با استفاده از صفحه کلید به تمامی محتوای صفحه دسترسی دادشته باشد.
  • کاربر در زمان استفاده از کیبورد نباید درتله ای گرفتار شود. (Keyboard Traps)
Level A | 2.1.1
Level A | 2.1.2

 

15- عدم تغییر تمرکز

  • به هیچ عنوان زمانی که الزام نیست،  با استفاده از برنامه نویسی focus را از یک محتوا به محتوای دیگر تغییر ندهید.
Level A | 1.3.2