سپانو

پرتال امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران


سال اجرا : 1398

لینک : sec.ito.gov.ir

کارفرما : سازمان فناوری اطلاعات ایران

ویژگی های پروژه :

پورتال امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران بر پایه سیستم مدیریت محتوای سپانو طراحی و پیاده سازی گردیده است.

۱- امنیت بالا: متخصصین سپانو با رعایت کلیه استانداردهای امنیتی در توسعه پورتال بر پایه سیستم مدیریت محتوای سپانو توانستند آزمون های امنیتی این پروژه را با موفقیت پشت سر بگذارند. همچنین این سامانه در ارزیابی امنیتی کلاه سفید تست گردیده است.

۲- اهمیت رابط کاربری و طراحی ساده: طراحی ساده، مدرن و خدمت محور یکی از مشخصات اصلی مورد درخواست کارفرما در این پروژه بوده است.