سپانو

سامانه شفافیت سازمان فناوری اطلاعات ایران


سال اجرا : 1398

لینک :  http://shafaf.ito.gov.ir

کارفرما : سازمان فناوری اطلاعات ایران

ویژگی های پروژه :

سامانه شفافیفت سازمان فناوری اطلاعات ایران بر پایه سیستم مدیریت محتوای سپانو طراحی و پیاده سازی گردیده است.

۱- امنیت بالا: متخصصین سپانو با رعایت کلیه استانداردهای امنیتی در توسعه پورتال بر پایه سیستم مدیریت محتوای سپانو توانستند آزمون های امنیتی این پروژه را با موفقیت پشت سر بگذارند.

۲- اهمیت رابط کاربری و طراحی ساده: طراحی ساده یکی از مشخصات اصلی مورد درخواست کارفرما در این پروژه بوده است.