سپانو

شاخص کلیدی عملکرد KPI چیست ؟


شاخص کلیدی عملکرد، یک متغیر قابل اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد یک کسب و کار تا چه اندازه به اهداف کلیدی خود با توجه به استراتژی‌ها و اهداف سازمان نزدیک شده است.شاخص KPI برای تمامی صنایع، سازمان‌ها و حتی کارهای شخصی می‌تواند استفاده شود.

 

KPI یا Key Performance Indicator یک مقدار (شاخص) قابل‌اندازه‌گیری است که نشان می‌دهد که یک شرکت به چه میزان به اهداف خود نزدیک شده است. سازمان‌ها از شاخص کلیدی عملکرد در سطوح متفاوتی برای ارزیابی میزان نزدیک شدن به اهداف و موفق شدن ، استفاده می‌نمایند. 

در واقع سازمان‌ها از این شاخص برای ارزیابی موفقیت‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ها را یک قدم به اهدافشان نزدیک‌تر می‌کند. شاخص KPI برای تمامی صنایع، سازمان‌ها و حتی کارهای شخصی می‌تواند استفاده شود. این شاخص باید در دوره‌های زمانی مشخص ارزیابی شده و با معیارهای عملکرد در زمان گذشته مورد مقایسه قرار بگیرد.

شاخص کلیدی عملکرد در بالاترین سطح بر عملکرد کلی سازمان تمرکز دارد، اما شاخص‌های کلیدی عملکرد در سطوح پایین تر بر فرایندهای بخش‌های مختلف سازمان مانند فروش، بازاریابی یا منابع انسانی متمرکز است.

چرا KPI ها دارای اهمیت هستند؟

کسب و کارها بدون اندازه‌گیری و بررسی شاخص کلیدی عملکرد، نمی‌توانند بازخورد مناسبی از نحوه‌ی عملکرد خود داشته باشند. شاید بعد از مدتی احساس کنند که در کار خود پیشرفت کرده‌اند، اما نمی‌توانند به درستی زمینه‌ی موفقیت را مشخص کنند یا آن را بر اساس معیارهای درست و مناسب بسنجند.

بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های هزینه‌های سنگینی صرف اموری از قبیل تبلیغات و یا کمپین‌های بازاریابی و … می کنند ولی به دلیل عدم ارزیابی و شناخت درست از نتیجه آن‌ها بی‌خبرند. KPI ها به شما کمک می کنند اهداف دقیقی را برای خودتان مشخص کرده و استراتژی‌های مناسبی را برای ارزیابی آن‌ها مشخص کنید.