سپانو

"تحلیل‌گر کسب‌وکار" کیست و چه کاری انجام می دهد؟


تحلیل‌گر کسب‌وکار مسئول تعریف، مدیریت، استخراج، تحلیل، تایید و مستندسازی نیازمندی‌های کسب‌وکار، سازمان یا یک فرایند سازمانی و ارائه راه حل مناسب، در جهت پاسخگویی به نیارمندی‌ها و دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده آن، می‌باشد.

تحلیل‌گر کسب‌وکار، (Business Analyst) فردی است، که مسئول شناسایی نیازهای کسب‌وکار مشتریان و ذینفعان بوده و با هدف اینکه راهکارهای لازم برای رفع این نیازها و مشکلات موجود در کسب‌وکار، فعالیت می نماید. بنابراین تمامی متخصصین، علاقه‌مندان و فعالان در نقش تحلیل‌گر سیستم، تحلیل‌گر کسب و کار، تحلیل‌گر داده، تحلیل‌گر فرایند، معمار کسب‌وکار، مدیر و مشاور کسب‌وکار، در حوزه تحلیل کسب‌وکار قرار گرفته و در دنیای حرفه‌ای، به عنوان یک تحلیل‌گر کسب‌وکار شناخته می‌گردند.

تحلیل‌گر کسب‌وکار مسئول تعریف، مدیریت، استخراج، تحلیل، تایید و مستندسازی نیازمندی‌های کسب‌وکار، سازمان یا یک فرایند سازمانی و ارائه راه حل مناسب، در جهت پاسخگویی به نیارمندی‌ها و دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده آن، می‌باشد.

تحلیل‌گر کسب‌وکار در بدو عمل؛ راه‌کار از پیش تعیین شده‌ای را ارائه نمی‌دهد، اما منحصراً بر اساس نیازمندی‌های روشن و مدون است، که راهکاری ارائه می‌گردد.

تحلیل‌گران کسب‌وکار، نقش کلیدی را به عنوان پل ارتباطی میان مشتریان، ذینفعان و تیم ارائه راهکار، در سازمان‌ها، ایفا می‌کنند.

تحلیل کسب‌وکار به صورت متمایزی در حیطه‌های تحلیل مالی، مدیریت پروژه، تضمین کیفیت، توسعه سازمانی، تست، آموزش، تولید و توسعه مستندات، کاربرد دارد.

با توجه به ابعاد و نوع عملکرد سازمان، یک تحلیل‌گر کسب و کار می‌تواند در یک یا چند مورد زیر، فعالیت نماید:

  1. برنامه‌ریزی راهبردی
  2. طراحی مدل‌های کسب‌وکار
  3. طراحی فرایند
  4. تحلیل سامانه‌ها