سپانو

هوش تجاری یا BI چیست؟


هوش تجاری به شما کمک می کند تا تصمیمات داده محور بگیرید! در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها تصمیم گیری ها بر اساس تجربیات یا احساسی گرفته می شود. در صورتی که دنیای امروز دنیای تصمیم گیری بر اساس داده هاست.

هوش تجاری (Business intelligence یا به اختصار BI) یک فرآیند تکنولوژی محور برای تحلیل داده هاست. در واقع استفاده از تعداد زیادی برنامه و نرم‌افزار  برای پردازش و تحلیل اطلاعات خام و تولیده اطلاعات. هوش کسب و کار در واقع از نظام به هم پیوسته‌ی فعالیت‌های مرتبط با همی چون داده کاوی، پردازش تحلیلی آنلاین، تحقیق و گزارش تشکیل شده است.

هوش تجاری به شما کمک می کند تا تصمیمات داده محور بگیرید! در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها تصمیم گیری ها بر اساس تجربیات یا احساسی گرفته می شود. در صورتی که دنیای امروز دنیای تصمیم گیری بر اساس داده هاست.

شرکت‌ها از BI برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کشف فرصت‌های تجاری جدید استفاده می‌کنند. BI چیزی فراتر از جمع‌آوری گزارشات و چیزی بیشتر از مجموعه‌ای از ابزارها برای به‌کارگیری هوشمندانه‌ی سیستم‌های تجاری است. مدیران فناوری شرکت‌ها از هوش کسب و کار برای شناسایی عملیات تجاری ناقصی که می‌توانند بستر خوبی برای باز‌مهندسی باشند استفاده می‌کنند.

 

BI طیف گسترده‌ای از ابزار، اپلیکیشن‌ و متدلوژی را شامل می‌شود که به یک شرکت یا سازمان کمک می‌کند که بتواند داده ها(Data) را از سیستم داخلی و منابع خارجی جمع‌آوری کند و آن‌ها را برای تحلیل آماده کند. از مجموع این داده ها در نهایت یک گزارش تهیه می‌شود که اطلاعات(Information) آن گزارش به مدیر و تصمیم گیرنده نهایی سازمان تحویل داده می‌شود.