سپانو

وبسایت نظربان (پرسشنامه و فرمساز آنلاین نظربان) به صورت آزمایشی افتتاح گردید.


وبسایت نظربان (پرسشنامه و فرمساز آنلاین نظربان) به صورت آزمایشی افتتاح گردید.

وبسایت نظربان از تاریخ 15 دی ماه 1397 به صورت آزمایشی افتتاح گردید تا پس از یک دوره یک ماهه و دریافت بازخورد از کاربران به بهره برداری نهایی برسد. نظربان در حال حاضر بر روی دامنه http://nazarban.ir در دسترس است.

لازم به ذکر است که وب سایت نظربان به صورت آزمایشی افتتاح گردیده است و ممکن است در پاره ای از اوقات سرویس با اختلال همراه باشد و یا  برخی از قسمت ها در حال بروزرسانی باشند. پیشاپیش به خاطر این امر پوزش می طلبیم.