سپانو

حریم خصوصی


ما در سپانودیتا به حریم خصوصی و رازداری مشتریان وفاداریم

* سپانودیتا هیچ گاه ایده‌ها، فعالیت ها، داده‌ها، اطلاعات تماس و سایر اطلاعات شخصی مشتریان را تحت هیچ شرایطی اطلاعات و ایده‌های مشتریان را در اختیار دیگران نخواهد گذاشت و تمام اصول امنیتی روز را برای حفظ و نگهداری از آن ها کار خواهد گرفت.

* ما در سپانودیتا همواره در تلاشیم تا بالاترین اصول امنیتی روز را به دست آورده و از داده های مشتریان خود تا حد ممکن حفاظت نماید.

* سپانودیتا تحت هیچ شرایطی تبلیغات، اطلاعیه یا خبرنامه از طریق ایمیل، پیامک، تلفن یا سایر رسانه‌ها برای مشتریان خود ارسال نخواهد کرد. تنها اطلاعیه های امنیتی و حساس از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع مشتریان خواهد رسید.