سپانو

طراحی، پیاده سازی، نصب و راه اندازی سامانه دانشجویی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
سال اجرا: ۱۳۹۶

لینک: /http://noor.modares.ac.ir

کارفرما: معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس

ویژگی های پروژه :

سامانه دانشجویی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس بر پایه سیستم مدیریت محتوای سپانو طراحی و پیاده سازی گردیده است.

این سامانه شامل بخش های زیر می باشد :
1- ثبت نام و تکمیل اطلاعات دانشجویان جدیدالورود
2-ثبت نام و رزرو صبحانه با امکان پرداخت آنلاین
3-سامانه تقاضای مهمان
4-سامانه نظرسنجی آنلاین و نظرسنجی پیامکی
5- سامانه مدیریت اطلاعات دانشجویی و فرهنگی
6- سامانه درخواست وام
7- سامانه مسابقات ورزشی، فرهنگی و دانشجویی
8- سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی و دانشجویی
و...