سپانو

طراحی، پیاده سازی، نصب و راه اندازی پورتال اینترنتی نهاد ریاست جمهوری.
سال اجرا : ۱۳۹۵

لینک : http://iripo.ir
کارفرما : نهاد ریاست جمهوری

ویژگی های پروژه :

پورتال اینترنتی نهاد ریاست جمهوری بر پایه سیستم مدیریت محتوای سپانو طراحی و پیاده سازی گردیده است.

۱- امنیت بالا: متخصصین سپانو با رعایت کلیه استانداردهای امنیتی در توسعه پورتال بر پایه سیستم مدیریت محتوای سپانو توانستند آزمون های امنیتی این پروژه را با موفقیت پشت سر بگذارند.

۲- رابط کاربری پورتال بر اساس طرح ارائه شده توسط کارفرما اجرا گردیده است.

۳- ساختار درختی صفحات: ساختار کلیه معاونت ها، مراکز و سازمان های زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری به صورت درختی در پورتال پیاده سازی گردیده است و قابل دسترسی است