سپانو

طراحی، پیاده سازی، نصب و راه اندازی پورتال داخلی نهاد ریاست جمهوری


سال اجرا : ۱۳۹۴

لینک :  http://iripo.ir (اینترانت)

کارفرما : نهاد ریاست جمهوری

ویژگی های پروژه :

پورتال داخلی نهاد ریاست جمهوری بر پایه سیستم مدیریت محتوای سپانو طراحی و پیاده سازی گردیده است.

۱- امنیت بالا: متخصصین سپانو با رعایت کلیه استانداردهای امنیتی در توسعه پورتال بر پایه سیستم مدیریت محتوای سپانو توانستند آزمون های امنیتی این پروژه را با موفقیت پشت سر بگذارند.

۲- اهمیت رابط کاربری و طراحی کاربرپسند: طراحی کاربرپسند و زیبا یکی از مشخصات اصلی مورد درخواست کارفرما در این پروژه بوده است. به منظور همراهی با کارفرما متخصصین سپانو با ارائه طرح های متنوع در جلسات متعدد با کارشناسان کارفرما اقدام به طراحی ظاهر سایت نمودند که در نهایت رضایت کارفرما را به همراه داشت.

۳- امکانات متنوع و صفحات متفاوت: هر یک از بخش های پورتال شامل صفحات داخلی با طرح ها و امکانات متنوع طراحی گردیده است.