سپانو

سپانو دیتا موفق به اخذ مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه ای گردید


شرکت فناوری اطلاعات سپانو داده پارس موفق به اخذ مجوز فعالیت به شماره 21012197 از سازمان نظلم صنفی رایانه ای استان تهران گردید.