سپانو

سایت

نوویا

اپلیکیشن موبایل نوویا به زودی عرضه می گردد


اپلیکیشن موبایل نوویا با کارکرد اصلی مسیریابی و دسترسی نقاط شهری که پیش تر در سپانودیتا طراحی و تولید شده بود به زودی به بازار عرضه می گردد